כאשר אנו לומדים מידע חדש, עלינו לחזור עליו שוב לפני שאנו מספיקים לשכוח אותו. אך אליה וקוץ בה, אין אנו יכולים לצפות בדיוק מתי זה יקרה. יתר על כן, מידע חדש דורש רענון תכוף יותר מאשר מידע, שכבר חזרנו עליו פעם או פעמיים בעבר. למרבה המזל, תהליך השכחה אינו אקראי לחלוטין ולכל אדם דפוסי שכחה פחות או יותר קבועים. באופן טבעי, ככל שאנו חוזרים על מידע חדש פעמים רבות יותר, כך עובר זמן רב יותר לפני שאנו מספיקים לשכוח אותו. במילים אחרות, מרווחי הזמן הדרושים בין חזרה אחת לעוקבת אחריה הולכים וגדלים בהדרגה. לדוגמה, כדי ללמוד מילה חדשה בשפה זרה, רוב האנשים צריכים לחזור עליה שוב תוך 1-3 ימים כדי להבטיח את שמירתה בזיכרון לטווח ארוך. החזרה השנייה על אותה מילה יכולה כבר להתבצע תוך 3-10 ימים, ולאחר כמה חזרות עוקבות במרווחים הולכים וגדלים, המילה החדשה תאוחסן בזיכרון לטווח ארוך אפילו לאורך שנים. שיטת הלמידה, המבוססת על חזרות עוקבות במרווחי זמן הולכים וגדלים בהדרגה נקראת spaced repetition (בתרגום חופשי: חזרה במרווחים), והיא הוכחה מחקרית כיעילה פי 15 מכל שיטת למידה אחרת.