תהליך הזכירה מורכב משלוש פעולות: קידוד, אחסון ושליפה. הקידוד אחראי על קליטת המידע, האחסון אחראי על שמירת המידע בזיכרון לטווח ארוך והשליפה אחראית על העברת המידע מהזיכרון לטווח ארוך לזיכרון העבודה לפי הצורך. מידע מילולי מקודד בדרך כלל לפי משמעותו, והטכניקה הבולטת ביותר לאחסונו בזיכרון לטווח ארוך היא שינון. עם זאת, גם חזרה על אותו המידע מספר פעמים ברציפות אינה מבטיחה שינון מוצלח ועלולה לעלות לנו בזמן לימוד יקר. יתרה מזו, כאשר עלינו לזכור כמויות גדולות של מידע בזמן קצר, שינון כשלעצמו אינו בהכרח פיתרון יעיל, שכן לעתים אין אנו מספיקים לחזור שוב על המידע לפני שהוא נשכח מזיכרוננו.