זיכרון הוא יכולתו של האדם לאגור מידע במוחו. נהוג לחלק את הזיכרון האנושי לשלושה סוגים: זיכרון מיידי, זיכרון עבודה וזיכרון לטווח ארוך. הזיכרון המיידי אחראי על יכולתנו לזכור למשך שנייה אחת תמונה חזותית או תחושת מגע גם אחרי שאלו נעלמים. זיכרון העבודה הוא, למעשה, הזיכרון המודע שלנו וביכולתו לשמור מידע במוח למשך לא יותר מדקה. אדם זוכר דברים רבים אולם רק חלקם הקטן מצוי בתודעתו ברגע נתון. למשל, אדם יכול להיות בה בעת סטודנט, חבר טוב ואוהד מכבי חיפה, ובאופן טבעי זיכרון העבודה שלו יכיל מידע שונה כאשר הוא לומד באוניברסיטה, יוצא עם חבריו למסיבה או צופה במשחק כדורגל. מאידך, הלוא גם בעת שאוהד הכדורגל לומד באוניברסיטה, הוא יכול, אם ירצה, להעלות בדעתו את תוצאות הדרבי האחרון. יכולת זו מתאפשרת הודות לזיכרון לטווח ארוך, שהינו בלתי מוגבל בכמות או בזמן.